در حال بارگذاری ...

برگزاری دوره بالندگی حرفه ای با موضوع ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور ویژه اعضای غیر هیات علمی پردیس های استان هرمزگان

در ادامه برگزاری دوره های بالندگی ویژه کارکنان پردیسهای هرمزگان دوره ای با عنوان" ایجاد و پرورش محیط کار خلاق ونوآور " در روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷  توسط دکتر جاودان عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان برگزار گردید. در این دوره که با استقبال خوبه همکاران دو پردیس مواجه گردید راهکارهایی پیرامون چگونگی مواجهه با مشکلات و موانع در محیط اداری ارائه گردید.


نظرات کاربران