در حال بارگذاری ...

برگزاری کارگاه های دانشجویی چهارمین سمینار ملی روانشناسی مثبت نگر دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

 در آستانه برگزاری چهارمین همایش ملی روانشناسی مثبت نگر کارگاه های ازدواج موفق و مهارت های ازدواج ویژه دانشجو معلمان پردیس های هرمزگان توسط دکتر حمید حقیقی و خانم خوارزمی برگزار گردید .

در این کارگاه ها که با استقبال دانشجویان مواجه گردید مدرسان پس از ارائه  مباحث خود به گفتگو با دانشجویان پرداختند.


نظرات کاربران