در حال بارگذاری ...

چهارمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

چهارمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در تاریخ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ در سالن اجتماعات پردیس شهید بهشتی هرمزگان و با حضور خانم دکتر فرتاش عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تهران و نماینده حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

 در ابتدای این همایش که با استقبال دانشجو معلمان پردیس های استان هرمزگان برگزار گردید ،دکتر زارعی عضو هیات علمی دانشگاه جامع هرمزگان و دبیر کمیته علمی ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان به ارائه گزارشی از روند شکلگیری چهارمین همایش پرداختند و افزودند :در این همایش از میان مقالات رسیده به دبیرخانه همایش ،تعداد ۶ مقاله به صورت سخنرانی و تعداد ۷۷ به صورت پوستر پذیرفته شدند.

 وی برگزاری این همایش مهم را از اقدامات مناسب و ارزشمند دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در حوزه مشاوره و روانشناسی دانستند و افزودند: در جامعه امروز تزریق روحیه امید و با نشاط با  تکیه بر ابعاد مثبت روانشناسانه مانند شادی، اعتماد به نفس، خودباوری ،همراهی و همکاری با همنوعان ،تلاش برای رشد دیگران و... امری کاملا ضروری است.

دکتر سماوی مدیر گروه مشاوره دانشگاه جامع هرمزگان نیز برگزاری این همایش توسط دانشگاه فرهنگیان هرمزگان را ایجاد فرصتی برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه روانشناسی مثبت نگر معرفی کردند و اظهار امیدواری کردند این همایش ملی در سال های آتی نیز ادامه یابد.

 دکتر فرتاش استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران نیز با مرور تاریخچه شکل گیری روان شناسی مثبت نگر به معرفی مدل فضیلت ها به عنوان شاخصهای سلامت روان پرداخت و سپس به مداخلات پیشنهادی روان شناسی مثبت برای ارتقای سلامت روان اشاره کردند.

 


نظرات کاربران