در حال بارگذاری ...

چهارمین سمینار علمی هفتگی دوره تربیت حرفه ای پردیس های استان هرمزگان

چهارمین سمینار علمی هفتگی گروه تربیت حرفه ای پردیس های شهید بهشتی و فاطمه الزهرا(س) هرمزگان با حضور جمعی از استادان و دانشجویان دو پردیس و با ارائه خانم دکتر منصوری استادیار دانشگاه فرهنگیان هرمزگان با موضوع: کلیشه های جنسیتی برگزار گردید.

خانم دکتر منصوری در ابتدا به ارائه مباحث مربوط به موضوع پرداختند و افزودند: کلیشه های جنسیتی باورهای مشترک فرهنگی درباره رفتار و ویژگیهای مردان و زنان است. وی ادامه دادند : هر چند این کلیشه هاشامل هر دو گروه جنسیتی می شود اما زنان بیشتر از مردان نسبت به این موضوع معترض هستند. وی در ادامه اظهار داشتند : استفاده از این واژه های جنسیت زده با بار منفی همواره خشونت پنهان را علیه زنان ترویج می کند.

در پایان استادان و دانشجویان حاضر در این نشست به طرح پرسش های خود و نقد مباحث پرداختند که توضیحات لازم از سوی استاد مربوطه ارائه گردید.

لازم به ذکر است به ابتکار گروه های تربیت حرفه ای پردیس های خواهران و برادران سلسله سمینار های هفتگی با عناوین علمی و اجتماعی توسط استادان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان برگزار می گردد.


نظرات کاربران