در حال بارگذاری ...
سرپرست امور پردیس های استان هرمزگان در جمع برگزیدگان جشنواره جابرین حیان اداره آموزش و پرورش هرمزگان:

تقویت روحیه نقد و پرسشگری در مدارس ابتدایی زمینه ساز تربیت شهروندان مسئول برای جامعه است .

 دکتر ضیائی سرپرست امور پردیس های استان هرمزگان با حضور در جشنواره جابرن حیان معاونت ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه برگزاری این جشنواره ایجاد موقعیتی برای پرورش استعدادها و ورود نخبگان است افزودند :

برای تقویت پژوهش و تحقیقات واقعی و کاربردی باید بیش از پیش فرهنگ نقد، پرسشگری و مشارکت در مدارس ابتدایی توسعه یابد . وی به نقش کلیدی معلمان برای پیشبرد این مهم اشاره و اظهار داشتند : با گفتگوی نزدیک و صمیمانه با معلمان و تفهیم ضرورت ایجاد خودباوری و شکوفایی دانش آموزان ، می توان آنان را در افزایش روحیه نقد و پرسشگری در دانش آموزان مشارکت داد .

وی توسعه گروه ها، کانون ها و انجمن های مختلف در مدارس و دانشگاه فرهنگیان را در جهت تقویت پروژه های جمعی ، لازم و ضروری دانستند و افزودند: وظیفه امروز معلمان تنها انتقال دانش و اطلاعات نیست بلکه ایجاد مهارت های اجتماعی و فردی و تربیت شهروندان مسئول از جمله وظایف معلمان امروز است .


نظرات کاربران