در حال بارگذاری ...

برگزاری نشست آسیب شناسی برنامه کارورزی جهت انجام طرح پژوهشی جامع کارورزی دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان

اولین نشست آسیب شناسی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در تاریخ سه شنبه 97/04/05 با حضور جمعی از استادان کارورزی و کارشناسان این حوزه در دفتر مدیریت استانی برگزار گردید.

ضیائی، سرپرست امور پردیس های استان هرمزگان در این نشست به بیان فعالیت های انجام شده برای بهبود کیفیت کارورزی در سال های اخیر پرداختند و افزودند : در سال تحصیلی آینده برای کیفیت بخشی بیشتر به برنامه کارورزی دانشگاه، برنامه هایی در سطح استادان، دانشجویان، مدیران مدارس و معلمان راهنما عملیاتی می شود.

وی برگزاری کارگاه تحلیل کیفی، درس پژوهی، اقدام پژوهی و روایت پژوهی برای استادان، کارگاههای توجیهی برای دانشجویان، جلسه توجیهی برای معلمان راهنما و مدیران را از جمله برنامه های عملیاتی حوزه کارورزی در سال تحصیلی آینده برشمردند.

در ادامه استادان حاضر در نشست به بیان آسیب های حوزه کارورزی پرداختند و مقرر گردید در طرح پژوهشی جامع کارورزی استان به این آسیب ها و راه حل ها توجه گردد.


نظرات کاربران