در حال بارگذاری ...
قابل توجه استادان و پژوهشگران حوزۀ مطالعات تربیت معلم :

فصلنامۀ پژوهش در تربیت معلم

به اطلاع می­رساند :

فصلنامۀ "پژوهش در تربیت معلم" نتایج پژوهش­های اصیل، تخصصی و مرتبط با حوزۀ تربیت معلم را منتشر می­نماید و در این راستا تا کنون دو شماره از این نشریه تولید و منتشر شده است. معاونت پژوهش و فناوری در نظر دارد براساس برنامه­ ریزی به عمل آمده پس از انتشار شمارۀ سوم، امور مربوط به دریافت درجۀ علمی پژوهشی مجله را از طریق کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری کند. از این رو  استادان و پژوهشگران حوزۀ مطالعات تربیت معلم  مقاله­ های پژوهشی خود را با در نظر گرفتن محورهای موضوعی، جهت بررسی و انتشار به نشانی http://te-research.cfu.ac.ir  ارسال نمایند.


نظرات کاربران