در حال بارگذاری ...
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی ، ماموران آموزشی و پژوهشگران

فراخوان تدوین و ارسال پروپوزال طرح پژوهشی

" اطلاعیه"

فراخوان تدوین و ارسال پروپوزال طرح پژوهشی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی ، ماموران آموزشی و پژوهشگران

به استحضار می رساند با عنایت به اعلام اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی استان و درج آنها در وب سایت دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزشی، پژوهش و فناوری و نوآوری به آدرس Tpfn.hormozgan.ac.ir ،اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می توانند نسبت به تدوین و ارسال پروپوزال طرح پژوهشی بر اساس اولویت های اعلام شده اقدام نمایند.


نظرات کاربران