در حال بارگذاری ...
در تابستان 97 صورت می گرد :

برگزاری اردوهای فرهنگی، معرفتی کشوری و استانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

به منظور افزایش مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی دانشگاه 32 نفر از دانشجو معلمان استان در طول تابستان در اردوهای فرهنگی ، معرفتی در قالب طرح های ولایت کشوری با مشارکت نهاد رهبری دانشگاه، طرح ولایت استانی با مشارکت بسیج دانشجوییی استان و طرح ساعد شرکت خواهند نمود.

دانشجویان شرکت کننده در دوره های مذکور در طول سال تحصیلی در قالب تشکل های دانشجویی و انجمن ها در برنامه های فرهنگی دانشگاه مشارکت خواهند داشت.

لازم به ذکر است دوره های مذکور در شهرهای مشهد مقدس و قم برگزار خواهد شد


نظرات کاربران