در حال بارگذاری ...

هفتمین نشست اداری دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در سال 97

هفتمین نشست اداری دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در تاریخ شنبه 16/4/97 در سالن کنفرانس مدیریت استانی برگزار گردید.

سرپرست امور پردیس های استان با تقدیر و تشکر از همت، پیگیری و مشارکت همکاران اداری در سال تحصیلی 97- 96 بر لزوم برنامه ریزی واحدهای اداری در طول تابستان 87 تاکید و افزودند : امروز همه ما باید در جهت ارتقای دانشگاه و بهبود عملکرد تلاش نماییم تا بیش از پیش شاهد اجرای مطلوب برنامه های دانشگاه باشیم.وی با اشاره به افزایش دانشجو در سال تحصیلی 98- 97  به ویژه در رشته ی آموزش ابتدایی و همچنین انجام مصاحبه داوطلبان در طول تابستان بر همکاری مضاعف کارکنان دانشگاه تاکید نمودند.در ادامه این نشست، معاونان دانشگاه و روسای واحدها مباحثی را درباره حوزه کاری خود بیان نمودند.


نظرات کاربران