در حال بارگذاری ...
آغاز فعالیت های پژوهشی تابستانی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

برگزاری کارگاه پژوهشی روش تحقیق کیفی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

فعالیت های پژوهشی تابستانی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در تاریخ 97/4/18 با برگزاری کارگاه پژوهشی روش تحقیق کیفی توسط دکتر ذاکری استاد دانشگاه فرهنگیان هرمزگان آغاز گردید.

در این کارگاه دو روزه مدرس کارگاه پیرامون روش تحقیق کیفی و نقش کلیدی آن در پژوهش های علوم انسانی به ویژه در حوزه های علوم تربیتی، جامعه شناسی و روان شناسی به ارائه مباحث لازم خواهد پرداخت.

در کارگاه آغازین، مبانی روش تحقیق کیفی و چگونگی انتخاب پارادایم ها و عناصر محوری در این روش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


نظرات کاربران