در حال بارگذاری ...

معرفی کارکنان اداری پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

 شماره تماس


حسن خادمی

مسئول حراست

فوق لیسانس

ادبیات

 

07633661994-129

محمد خرمی

کارشناس مسئول اموراداری

لیسانس

آموزش ابتدایی

 

07633661994-109

عبدالله گردی

کارشناس مسئول امور مالی

فوق لیسانس

ادبیات

 

07634617192

حمید ضمیر پناه

سرپرست شبانه روزی

فوق لیسانس

ادبیات

07633661994-123

داود ایرانپور

سرپرست شبانه روزی

لیسانس

معارف

07633661994-123

محمد رنجبر

سرپرست شبانه روزی

فوق لیسانس

علوم تجربی

07633661994-123

مرجان دوراندیش

دبیرخانه

فوق لیسانس

روانشناسی

07633661994-113

فاطمه دهقانی فارغانی

کارشناس فناوری

فوق لیسانس

مهندسی کامپیوتر

07633661994-126

میلاد برخورداری

کارشناس فناوری

لیسانس

مهندسی فناوری اطلاعات

07633661994-104

نیلوزار امیری توسلی

حسابدار

لیسانس

حسابداری

07633661994-114

مرضیه قنبری زاده

حسابدار

فوق لیسانس

مدیریت اجرایی

07633661994-114

غلام اسپید

اپراتور

فوق دیپلم 

مدیریت خانواده 

07633661992

 


نظرات کاربران