در حال بارگذاری ...

معرفی کارکنان واحد آموزش پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تماس

فریده محسنی

 

کارشناس مسئول آموزش

فوق لیسانس

زیست شناسی

07633661995

مسعود نوابی

کارشناس آموزش

لیسانس

آموزش ابتدایی

07633661994-128

مسعود غیبی

کارشناس امور دانشجویی

لیسانس

علوم تربیتی

07633661994-108

طاهره هاشمی نیا

کارشناس فارغ التحصیلان

فوق لیسانس

روانشناسی تربیتی

07633661994-128

مهدی بارانی

متصدی آموزش

دیپلم

الکتروتکنیک

07633661994-128

مهیا ضعیفی

مسئول کتابخانه

لیسانس

امور تربیتی

07633661994-119

فریبا سازگار

کارشناس مسئول استان

فوق لیسانس

ادبیات عرب

07633661994-132

حسن زارعی

کاردان تکنولوژی

فوق دیپلم

آموزش ابتدایی

 
 


نظرات کاربران