در حال بارگذاری ...

معرفی کارکنان خدمات پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی دیانت

راننده

 

علی راهبر

سرایدار

 

علی صیاد

خدمتگزار

 

اسماعیل احدی زاده

خدمتگزار

بازنشسته

محمود جعفری

آشپز

 

عبدالله باشه

نگهبان

07633661994-124

مهدی زارعی

راننده

 

یوسف چم

خدمتگزار

 

عبدالله حیدری

آشپز

 

علی جلالی

آشپز

 

اصغر صفری

خدمتگزار

 

بهادر برومند

تکثیر

07633661994-130

مهرداد سایانی

انباردار

07633661994-124

یونس درزاده

تاسیسات

 

اسماعیل صالحی

خدمتگزار

07633661994

عبدالله رحیمی

نگهبان

07633661994-124

تورج امیری توسلی

نگهبان

07633661994-124

یوسف رشیدی

نگهبان

بازنشسته

 


نظرات کاربران