در حال بارگذاری ...

برگزاری انتخابات دوره سوم انجمن اسلامی پردیس شهید بهشتی هرمزگان

سومین دوره انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان پردیس شهید بهشتی هرمزگان درتاریخ 18/4/96 در سالن کنفرانس و با استقبال دانشجومعلمان عضو انجمن برگزار گردید

در این دوره آقایان: 1-حسین ترکمانی 2- مجید باقری  3-قائم بهرامی  4-احمدطالبان  5- محسن پوررنجبر  به عنوان اعضای اصلی انجمن اسلامی  و 6-مجیب الرحمن شهلی بر ، 7-علی دهقانی به عنوان اعضای علی البدل حائز اکثریت آراء شدندو همچنین آقای مجید باقری دانشجوی ورودی 93 رشته مشاوره به عنوان دبیر انجمن انتخاب گردید. 


نظرات کاربران