در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه تودیع وتکریم اعضای سابق ومعارفه ی اعضای جدید انجمن اسلامی دانشجویان پردیس شهید بهشتی بندر عباس

جلسه ی تودیع وتکریم اعضای سابق و معارفه ی اعضای جدید انجمن اسلامی دانشجویان پردیس شهید بهشتی هرمزگان درتاریخ 20/4/96در سالن کنفرانس شهید مطهری برگزار گردید.

آقای دکتر ضیایی مدیر استانی دانشگاه ضمن تشکر از اعضای سابق،برای اعضای جدید آرزوی توفیق نمود.

وی افزودند:وحدت ،همدلی اعضای جدید تشکل ها وداشتن برنامه مشخص براساس ماموریت ها ضامن موفقیت تشکل های دانش جویان است.

وی غادامه دادند:دولت تدبیر وامید توانست با رویکردی تعاملی و مناسب نظر جامعه دانشگاهیان را به مشارکت بیشتر در امور کشور جلب نماید وی توسعه تشکل های دانشجویی را از جمله افتخارات دانشگاه فرهنگیان دانستند و اظهار امیدواری کردند که در دوره ی جدید تدبیر وامید شاهد شکوفایی بیشتر این تشکل ها باشیم.

در ادامه ستار عابدینی دبیر انجمن به اراده گزارشی از فعالیت های یکساله انجمن           پرداختند وبرگزاری تریبون های ازاد،نشست های آزاد اندیشی وتحلیلی را از جمله برنامه های این تشکل در سال تحصیلی 95-96بر شمردند.

معرفی اعضای جدید انجمن وسخنان باقری دبیر جدید انجمن از دیگر برنامه های این نشست بود.


نظرات کاربران