در حال بارگذاری ...

کسب مقام ممتاز استانی کتابخوانی توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

دانشجویان پردیس شهید بهشتی هرمزگان مقام ممتاز مسابقه کتابخوانی اداره کل کتاب خانه های استان هرمزگان را کسب نمودند. دانشجویان:1- علی غریب شاهی رشته الهیات ۲-  صادق عابدی رشته علوم اجتماعی

با شرکت در مسابقه کتابخوانی کتاب "صلیب  خونین" اثر آیت الله نعیم آبادی نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بندرعباس مقام ممتاز این مسابقات را کسب نمودند.


نظرات کاربران