در حال بارگذاری ...

معرفی اعضای هیئت علمی پردیس

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مرتبه

1

سارا امانی

     دکتری

زمین شناسی

دانشگاه آزاد تهران شمال

 استادیار

2

مظفر باقرزاده

دکتری

زیست شناسی 

دانشگاه اصفهان

استادیار

3

حسام الدین بهاری

فوق لیسانس

الهیات

دانشگاه آزاد فسا

مربی

4

عبدالله حسینی

دکتری 

ادبیات عرب

دانشگاه تهران

استادیار

5

عبدالله لاوری نیا

دکتری

جغرافیا

علوم و تحقیقات تهران

--

6

علی دهقان زاده

دکتری

تعلیم و تربیت اسلامی

دانشگاه شهید باهنرکرمان

استادیار

7

محمد ذاکری

فوق لیسانس

ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد فسا

مربی

8

محمد تقی قهرمانی فرد

فوق لیسانس

فلسفه و حکمت

دانشگاه آزاد نجف آباد

مربی

9

اسحق ملکی برنتی

فوق لیسانس

علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد رودهن

مربی

10

ولی الله میرجلیلی

فوق لیسانس

شیمی 

دانشگاه آزاد تهران شمال

مربی

11

اصغر نجفی نسب

فوق لیسانس

زیست شناسی 

دانشگاه آزاد تهران شمال

مربی 

12

دانش هاشمی پور

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

--

 


نظرات کاربران